Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i ogłoszenie
dostępne na stronie: http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
13.10.2017 więcej
2017 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
2017 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i montaż elementów
systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z
projektorem multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów
bezprzewodowych, na potrzeby Sali Kameralnej Narodowego Centrum
Polskiej Piosenki
02.08.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostępna na stronie: http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
06.06.2017 więcej
Przebudowę i modernizację Sali kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu, w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowę i modernizację Sali
kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu, w związku z
realizacją projektu pn. Modernizacja obiektów kultury w celu
poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie
muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.
12.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.04.2017 więcej
Zapytanie cenowe - funkcja asystenta koordynatora projektu
Zapytanie cenowe - funkcja asystenta koordynatora projektu
07.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się