Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i ogłoszenie
dostępne na stronie: http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
13.10.2017 więcej
2017 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki
2017 - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę i montaż elementów
systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z
projektorem multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów
bezprzewodowych, na potrzeby Sali Kameralnej Narodowego Centrum
Polskiej Piosenki
02.08.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostępna na stronie: http://ncpp.opole.pl/o-nas/przetargi/
06.06.2017 więcej
Przebudowę i modernizację Sali kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu, w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowę i modernizację Sali
kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu, w związku z
realizacją projektu pn. Modernizacja obiektów kultury w celu
poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie
muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.
12.05.2017 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
24.04.2017 więcej
Zapytanie cenowe - funkcja asystenta koordynatora projektu
Zapytanie cenowe - funkcja asystenta koordynatora projektu
07.04.2017 więcej