Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu
działalności kulturalnej realizowane na podstawie art. 4d ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych
02.07.2019 więcej
Organizacja i zapewnienie emisji live na antenie Telewizji Polsat imprezy artystycznej pn. „Przebojowe Opole”
Organizacja i zapewnienie emisji live na antenie Telewizji Polsat
imprezy artystycznej pn. „Przebojowe Opole”
31.05.2019 więcej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowane na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu
działalności kulturalnej realizowane na podstawie art. 4d ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych
24.04.2019 więcej
Organizacja premierowego koncertu pn. „15 Hitów na 15 lecie Polski w Unii Europejskiej”, który odbędzie się w dniu 04.05.2019 r. przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
Organizacja premierowego koncertu pt. „15 Hitów na 15 lecie
Polski w Unii Europejskiej”, który odbędzie się w dniu
04.05.2019 r. przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu
10.04.2019 więcej
18.03.2019 więcej
14.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się