2017-01-24

Lista kontroli w NCPP

Lista kontroli w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki ( od 2012 r):

1) Data kontroli: 21.05.2012 r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu oraz jego otoczenia, w tym postępowania z odpadami

2) Data kontroli: 13.03.2013r.

Organ kontroli: Urząd Komunikacji Elektronicznej Wydział Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie zgodności używania urządzeń radiowych z warunkami pozwolenia radiowego RRL/T/A/0249/2012 z dnia 03.12.2012r.

3) Data kontroli: 21.05.2013r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz jego otoczenia, postepowanie z odpadami.

4) Data kontroli: 6.06.2013r.

Organ kontroli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: stan techniczny i utrzymanie obiektów budowlanych NCPP

5) Data kontroli: 11.06.2013r.

Organ kontroli: Komenda Miejska PSP w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

6) Data kontroli: 28.04.2014r.

Organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w  Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: zgodnie z upoważnieniem

7) Data kontroli: 15.05.2014r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna obiektu oraz sprawdzenie wykonania nakazów decyzji

8) Data kontroli: 07.05.2015r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, w tym postepowanie z odpadami oraz sprawdzenie wykonania nakazów decyzji z 2013r.

9) Data kontroli: 20.05.2015r.

Organ kontroli: KM PSP w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena zgodności z wymaganiami i ochrony p.poż rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie

10) Data kontroli: 02.12.2015r.

Organ kontroli: Prezydent Miasta Opola

Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowośc gospodarowań ZFŚS, gospodarki kasowej, prawidłowości zatrudnień i zwonień pracowników oraz ustalanie wynagrodzeń

11) Data kontroli: 08.04.2016r.

Organ kontroli: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola

Zakres przedmiotowy kontroli: wydatki bieżące i majątkowe w 2015r.

12) Data kontroli: 20.05.2016r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemioliczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz porządkowego obiektu oraz wykonanie nakazów decyzji z 2015r.

13) Data kontroli: 20.07.2016r.

Organ kontroli: KM PSP w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

14) Data kontroli: 05.10.2016r.

Organ kontroli: Wydział Kontroli Wewnętrznej UM Opola

Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość dokonywania wydatków dotacji podmiotowej w latach 2014-2015