2017-01-20

Rejestry, ewidencje

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki prowadzi nastepujące rejestry i ewidencje:

 • rejestr umów
 • rejestr aktualnych zarządzeń dyrektora jednostki
 • rejestr - książka kontroli
 • rejestr- książka skarg i wniosków
 • rejestry VATowskie i inne wymagane, zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • rejestr przychodzącej i wychodzącej korespondencji
 • wykaz imprez własnych i odbywających się w NCPP
 • regulaminy, instrukcje
 • akta osobowe i inne ewidencje i rejestry wymagane przespisami prawa
 • książki obiektów budowlanych: Budynku administracyjnego i Budynku Obsługi Widza ( w skład którego wchodzą: budynek Amfiteatru, widownia, budynek z kasami i obiekt MPP)
 • Księga rewizji dźwigu ( w budynku administracyjnym)
 • Księga rewizyjna urządzenia technicznego (Budynek Obsługi Widza)