2017-01-20

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki:

a) miejsce przyjmowania interesantów

- sekretariat NCPP, ul. Piastowska 14a,  Opole

- kasa NCPP, ul. Piastowska 14a

b) w jakich godzinach odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

- sekretariat: poniedziałek - piątek      godz. 8.00 - 16.00

- kasa: wtorek-niedziela godz. 9.30-17.30

c) w jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw

- sprawy przyjmowane są w formie ustnej i pisemnej

- pisma rejestrowane są w księdze kancelaryjnej

- odpowiedzi w sprawach pisemnych przesyłane są pocztą do adresata lub wręczane osobiście za potwierdzeniem w księdze kancelaryjnej

d) w jakiej kolejności załatwiane sa sprawy

- zgodnie z trybem i terminach określonych przez KPA

e) jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce

- w jednostce obowiązuje rzeczowy wykaz akt zatwierdzony przez Archiwum Państwowe w Opolu oraz księga kancelaryjna