2017-01-19

Kierownictwo

Dyrektor

Rafał Poliwoda
r.poliwoda@ncpp.opole.pl

Zastępca dyrektora

Agnieszka Jurowicz
a.jurowicz@ncpp.opole.pl
telefon wewnętrzny: 30

Główny księgowy

Irena Marszałek
i.marszalek@ncpp.opole.pl

telefon wewnętrzny: 25

Kierownik Działu Organizacji Imprez

Anna Stompor
a.stompor@ncpp.opole.pl
telefon wewnętrzny: 24

Kierownik Działu Administracyjnego

Arkadiusz Anger
a.anger@ncpp.opole.pl
telefon wewnętrzny: 26

Klub osiedlowy "Metalchem"

kierownik: Irena Skiżewska
ul.Oświęcimska 90
45-643 Opole
tel.: 077 456 31 66
email: metalchem@ncpp.opole.pl

Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej

kierownik: Agnieszka Kostrzewska
ul.Wiejska 62
45-240 Opole/Gosławice
tel.: 077 457 77 95