2017-01-24

Budżet

1. NCPP finasowane jest z:

1) dotacji od samorządu terytorialnego

2) wpływów ze sprzedaży biletów wstępu i innych opłat za usługi artystyczne,

3) własnej działaności gospodarczej,

4) dotacji celowych budżetu samorządu i innych, np. darowizn, spadków, zapisów.

2. Gospodarka finansowa NCPP jest prowadzona na podstawie planu finansowego, zatwierdzonego przez dyrektora w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego wykorzystania.