2017-01-19

Podsumowanie Roku 2016 w NCPP

ROK 2016 W NARODOWYM CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

 

 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w 2016 roku może poszczycić się 210 tysiącami klientów. Zorganizowaliśmy łącznie 196 imprez, w tym 77 koncertów, z czego 8 odbyło się na opolskim Rynku w ramach Letniej Sceny NCPP, a 4 to zyskujące coraz większą popularność Siesty na tarasie. Zorganizowaliśmy również dwie duże imprezy plenerowe na błoniach Politechniki Opolskiej – Hip-Hop Opole i Rock Opole oraz współorganizowaliśmy Festiwal Książki – koncerty Fisz Emade Tworzywo i Julii Marcell. Jesteśmy szczególnie dumni i bardzo cenimy sobie widzów, którzy kupili w 2016 roku bilety (ponad 62 tysiące osób!), żeby posłuchać między innymi: Zbigniewa Wodeckiego z Mitch&Mitch Orchestra and Choir, Jaromira Nohavicę, Dawida Podsiadło, O.S.T.R, Organka, HEY, Lao Che, Fisz Emade Tworzywo, Łonę i Webbera, Habakuka, Taco Hemingwaya, Lady Pank, Natalii Przybysz, Smolika, Marii Peszek i Wojtka Mazolewskiego z WMQ.

Mieliśmy czterodniowy 53. KFPP w Opolu z doskonałym koncertem muzyki alternatywnej. Rok 2016 pożegnaliśmy z Kayah na opolskim Rynku. W zajęciach organizowanych przez nasze Kluby na Metalchemie i w Gosławicach udział wzięło 18 tysięcy mieszkańców Opola.

Amfiteatr, uznawany za najlepszy obiekt turystyczny Opolszczyzny, zwiedziło około 30 tysięcy osób.

Wszystkim,którzy muzycznie, filmowo, czy turystycznie byli w roku 2016
w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki dziękujemy za obecność, emocje i wspólne wzruszenia. Zapraszamy w roku 2017, który – obiecujemy – będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

 

 

 

Załączniki

  infografika.jpg 116,53 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się